A

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Valtuusto kokoontuu myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jossakin asiassa toisin päätä.

Paikkajako 2021–2025

Ruotu

7

Kok 4

SDP

3

Keskusta 2

Vasemmistoliitto

1

Ruoveden Sitoutumattomat

2

KD

1

PS 1

Jäsenet 2021–2025

Luottamushenkilöiden sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(ät)ruovesi.fi

Puheenjohtaja: Marko Kivi, (kok) 
I varapuheenjohtaja: Jukka Majala, (ruotu)
II varapuheenjohtaja: Terhi Lahtinen (sdp)

Muut jäsenet

Marcus Hackman, (ruotu)
Mervi Härkönen, (kok)
Jyrki Jokinen, (ruotu)                                                                                                                                                                                     
Merja Kaitajärvi, (kesk)                                               
Tapio Koivunen, (sdp)
Matti-Paavo Korppoo (kok)
Heidi Kuutti-Selkee (ruotu)
Riikka Lehti, (kd)
Sanna Leponiemi, (ruotu)
Raimo Leppänen, (vas)
Mikko Lindell, (kok)
Jussi Nurmi, (ps)
Hanna Pynnöniemi, (ruotu)
Paula Raivio, (ruosit)
Juha Rinkinen, (kesk)
Markku Simula, (sdp)
Ville Vauhkonen, (ruotu)
Anita Viljanmaa, (ruosit)

Varajäsenet

Anne Hackman, (ruotu)
Esko Häyrynen, (kesk)
Sinikka Jokinen, (vas)
Jukka Kiintonen, (kok)                   
Markku Kilpiö, (ruosit)     
Jali Kontuniemi, (kok)
Hanna Kymäläinen-Rikkonen (sdp)
Janne Lahtinen, (kok)
Tuula Lampinen, (ps)
Raimo Louhio, (ruotu)
Juhani Lundén, (ruotu)
Paula Lähteinen, (ruotu)
Virve Marttila, (kok)
Taija Mikkonen, (ruotu)
Pirjo Pajunen, (vas)
Pekka Pirttijärvi, (ruosit)
Paula Rinki, (sdp)
Teea Salonen, (ps)
Otto Selkee, (ruotu)
Hanna-Leena Simonen, (ruotu)
Tapio Vaali, (kesk)

Syyskauden 2024 valtuuston kokoukset: 

16.9.

4.11.

2.12.