A

Ympäristönsuojelumääräykset

Ruoveden kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojelumääräykset 12.12.2022 ja määräykset tulivat voimaan vuoden alusta 1.1.2023. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain nojalla annettuja määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Uudet ympäristönsuojelumääräykset

Uusien ympäristönsuojelumääräyksien perustelut

Ruoveden pohjavesialuekartta