A

Ympäristönsuojelumääräykset

Ruoveden kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojelumääräykset 17.12.2012 ja määräykset tulivat voimaan vuoden alusta 1.1.2013. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain nojalla annettuja määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut (pdf)

Ruoveden pohjavesialuekartta (pdf)