A

Avustusten hakeminen

Toiminta-avustus:

Toiminta-avustus on yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta. Tämä voi pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, vuokraa, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen toimintaa toteuttamaan kunnan strategisia tavoitteita. Yleinen toiminta-avustusten hakuaika päättyy maaliskuun lopussa.

Linkki toiminta-avustushakemukseen

Kohdeavustus:

Kohdeavustukset ovat haettavissa talousarviovuoden aikana yksittäisiin tapahtumiin eri palvelualueilla. Mikäli hakija saa toiminta-avustusta, voidaan kohdeavustusta myöntää hakijan vuotuisesta toiminnasta poikkeavaan toimintaan. Kohdeavustuksilla voidaan tukea myös sellaisia tapahtumia ja hankkeita, jotka edistävät uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa ja joiden kautta toiminnan piiriin tulee uusia ruovesiläisiä. Maksatus tehdään hakemuksen perusteena olevien kulujen toteutumisen perusteella.

Linkki kohdeavustushakemukseen