Ruoveden matkailu kasvun reiteillä

Saimme Lapin ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen liittyen harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseen.

Hankkeen toteutusaika on 10.8.2022 - 30.9.2023. 

Kuvaus hankkeesta:

Hankkeen aikana luodaan kestävä pohja pitkäjänteiselle matkailun kehittämistyölle Ruoveden alueella. Hanketta viedään eteenpäin kahden toimenpidekokonaisuuden avulla, jotka ovat 1) Matkailun nykytilan selvittäminen ja tarvittavien kehittämistoimien määrittäminen sekä 2) Luontoon perustuvan palveluverkoston ja teemapohjaisen tuotetarjonnan kehittäminen kestävästi ja asiakaslähtöisesti.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on Ruoveden kunnan matkailun palvelutarjoajien toimintaedellytysten kannattavuuden kasvu, uusien verkostojen muodostaminen palvelutarjonnan laajentamiseen sekä saavuttavuuden parantaminen kestäviin arvoihin pohjautuen ja digitalisaatiota hyödyntäen. Tavoitteena on myös lähimatkailun edistäminen ja paikallisen luonto-, kulttuuri- ja ruokatarjonnan nostaminen voimakkaammin matkailutarjonnan keskiöön, joka tukee matkailun kestävää kehitystä.

Hankkeen kohderyhmä:

Hanke toteutetaan yrityksiä osallistavana verkostohankkeena, jonka aikana sitoutetaan alueen yritykset, kolmassektori, asukkaat ja muut matkailuelinkeinon kehittämisestä kiinnostuneet tahot elinkeinon ja alueen hyvinvoinnin pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen verkostomaiseen kehittämiseen alueen elinvoiman turvaamiseksi ja parantamiseksi.

 

Ota yhteyttä