A

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetyn lisäksi seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Jäsenet 2021–2025

Jäsen

Varajäsen

Matti Korppoo, pj.

Janne Lahtinen

Riikka Lehti, vpj.      

Miina-Maija Simonen

Hanna-Leena Simonen

Anne Hackman

Juhani Lundén

Raimo Louhio