Kunnossapito

Pidä mökkiranta kunnossa

Mökkiläisen omistusoikeus päättyy oman tontin rantaviivaan ja siitä eteenpäin vesialueet ovat kyläkunnan kiinteistöjen muodostaman osakaskunnan yhteisomistuksessa. Jokaisen on siis haettava lupa yhteisten vesialueiden muokkaustoimille.

Aina on hyvä tarkistaa myös oman alueen ympäristölupavirastolta, ovatko suunnitellut toimenpiteet luvanvaraisia. Lupa tarvitaan, jos ruoppaus oleellisesti muuttaa maisemaa tai luonnonoloja.

Ruoppaus

Aika syyskuun lopusta jäiden lähtöön on sopivaa ruoppausaikaa. Kaivurin on myös helppo työskennellä jäällä.

Ota huomioon naapurit ja kysele heidän mökillä olonsa ajankohdat, jotta häiriötä aiheutuisi mahdollisimman vähän. Osakaskunnan jäseniltä saatat myös saada arvokasta tietoa kalojen kutupaikoista ja lintujen pesimäalueista.

Ruopatun alueen pohja vaatii useimmiten kunnon hiekkakerroksen, mutta savikkoinen ranta täytyy pohjustaa suodatinkankaalla ennen hiekan levitystä. Suodatinkangas kestää lähes ikuisesti, ja pitää veden kirkkaana tuulista ja aallokosta välittämättä. Lisätietoja rantojen ruoppauksesta

Kunnosta laiturisi

Perhekäyttöön aiotun kesämökkilaiturin saa yleensä rakentaa omaan rantaan ilman lupaa. Useammalle veneelle tarkoitetun, ison laiturin rakentamisesta on hyvä kysyä ohjeita rakennusvaiheessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Vesistön korkeusvaihtelu, rannan muoto ja laituripaikan pohja ratkaisevat, millainen laituri rannalla kestää parhaiten.

Puun kaataminen

Puun kaatoon on oltava maanomistajan lupa, ellei puu ole omalla tontilla.

Ennen puun kaatoa on varmistettava:

  • Onko maa-alue (koskee myös omaa tonttia) kaava-alueella ja salliiko kaava puun kaatamisen?
  • Onko kaavassa mainintaa suojeltavista puulajeista?  Kaava on saatavissa sijaintikunnan ympäristö-, rakennuskaava- tai rakennusvalvonta osastolta.
  • Onko puu harvinainen tai rauhoitettua lajia?
  • Asuuko puussa jokin rauhoitettu lintu tai eläin?
  • Onko puussa linnun tai oravan pesä, jossa on poikasia?
  • Onko läheisyydessä puhelin- tai sähkölinjoja? Linjasta vastaava yritys (sähkö- ja puhelinyhtiöt) on yleensä halukas poistamaan puun itse.
  • Sopiva kaatolinjaus ja varmistus, että puu myös kaatuu haluttuun suuntaan on tärkeä. Lisäksi on hyvä varmistaa, ettei kukaan paikallaolijoista jää puun alle, vaikka se kaatuisi muuhun, kuin tarkoitettuun suuntaan.
  • Ovatko vakuutukset kunnossa? Jos palvelu ostetaan, onko palvelun suorittajalla tarvittavat valtuudet ja vakuutukset. Peruskotivakuutukset eivät yleensä korvaa kaadettavan puun omalle omaisuudelle aiheuttamaa vahinkoa. Laajat vakuutukset kattavat nämäkin riskit. Jos kaatamiseen osallistuu talkoohenkilöitä, on hyvä, että heillä kaikilla on tapaturmavakuutukset kunnossa.  

Usein työ vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa: lähellä saattaa olla rakennuksia, laituri, vene, auto, pihakalusteita, istutuksia, puhelin- ja sähkölinjoja. Ammattilaiset käyvät usein ensin arvioimassa tilannetta ja antavat tämän jälkeen melko täsmällisen kustannusarvion. Jos kaadat puun itse, varmista, että puu todella kaatuu sinne minne sen halutaan kaatuvan. Oksien sijainti voi muuttaa puun painopistettä merkittävästi.

Keväällä kaadettu puu kuivaa hyvin kesän aikana, jos se varastoidaan oikein. Polttopuut kannattaa pilkkoa heti sopivan kokoisiksi, järjestää kunnon kate suojaamaan sateelta sekä latoa puut ilmavasti.