A

Kulttuurihyvinvointi

Kuva: Leena Tulivirta

Kulttuurihyvinvoinnin ytimessä on ihmisen merkityksellinen toiminta taiteen ja kulttuurin parissa. Kulttuuri ja sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren.

Taide ja kulttuuri ymmärretään osana hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden täyttyminen ja toteutuminen on kulttuurihyvinvointia: jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan.

Ruovesi on kuntakumppanina mukana Operaatio Pirkanmaa -hankkeessa. Kulttuuripääkaupunkihaun 2026 yhteydessä Tampereen kaupunki päätti valtuuston
(14.12.2020, § 191) periaatepäätöksellä käynnistää haun jatkohankkeen, Operaatio Pirkanmaan (myöhemmin OP-hanke), vuosille 2022-2024. Operaatio Pirkanmaan tavoitteena on kehittää elinvoimaista kulttuurimaakuntaa ja luovien alojen kansainvälistä osaamiskeskittymää, jossa ammattilaisten toimintaedellytyksiä kehitetään ja kuntalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat. Hanke toimii yhä yhdenvertaisemman, saavutettavamman ja kestävämmän toimintaympäristön edistämiseksi Pirkanmaalla.

Tutustu myös:
Ruoveden kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2016
Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla.
Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2023 
Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja
Taikusydän - kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteistyöverkosto
Operaatio Pirkanmaa - kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke 2022–2024

Hyvinvoinnin palvelutarjotin Ruovedellä

Katso YouTube-video:
Elämyksen verran kohti parempaa arkea.

Kuva: Leena Tulivirta

Ota yhteyttä

Kulttuuripalvelut, tapahtumat, kansalaisopiston toimisto