A
Kuva: Leena Tulivirta

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla

KUPPI -projektin tavoitteena on kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen 19:ssä Pirkanmaan kunnassa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Myös Ruovesi on mukana tässä hankkeessa, jonka päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki.

Pyrkimyksenä asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen:

  • Elämänlaadun kohentuminen.
  • Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventuminen.
  • Vähäisemmät sairastumis- ja syrjäytymisriskit.
  • Korjaavien sote-palveluiden vähäisempi käyttötarve.

Hanketta ideoitiin kulttuuripääkaupunkihaun aikana, ja sen kokonaisbudjetti on noin 500 000 €. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. KUPPI-hanke tekee koulutus- ja viestintäyhteistyötä Operaatio Pirkanmaan ja muiden alueellisten kehittämishankkeiden kanssa, jotka liittyvät hyvinvointialueiden ja kulttuurihyvinvoinnin rajapintoihin.

Tutustu:
Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla.
Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma_2023 
Taikusydän - kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteistyöverkosto
Operaatio Pirkanmaa -hanke

Katso YouTube-video:
Elämyksen verran kohti parempaa arkea.

Kuva: Leena Tulivirta