Mökkiläisneuvoston säännöt

Hyväksytty Ruoveden kunnanhallituksessa 11.7.2015

1 § 
Mökkiläisneuvoston kotipaikka on Ruoveden kunta.

2 § 
Mökkiläisneuvosto on yhteistyöelin kesäruovesiläisten, paikallisten asukkaiden ja kunnan viranomaisten välillä. Tarkoituksena on loma- ja vapaa-ajan asumisen kehittäminen sekä yhteydenpito kuntaan lausuntojen ja aloitteiden muodossa.

3 §
Mökkiläisneuvoston muodostavat kesäasukkaiden yleisen kokouksen valitsemat viisi–seitsemän jäsentä sekä kunnan valitsemat yksi tai kaksi jäsentä. Mökkiläisneuvosto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

4 § 
Kesäasukkaiden yleisiä kokouksia pidetään vähintään yksi vuodessa. Mökkiläisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa.

5 § 
Mökkiläisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

6§ 
Jäsen- tai muita maksuja ei kerätä eikä muutenkaan harjoiteta taloudellista toimintaa. Mökkiläisneuvosto ei ole oikeutettu tekemään taloudellisia sitoumuksia.

7 § 
Muutoin toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.