A

Tekninen lautakunta

Lautakunnan toimialueena on kunnan rakennuttaminen, rakentaminen sekä kunnossapito- ja käyttötehtävät sekä näihin liittyvät suunnittelu- ja suunnitteluttamistehtävät. Lisäksi toimialue sisältää tilakeskuksen ja vesihuoltolaitoksen toiminnan johtamiseen, tekniseen hallintoon, yleisiin alueisiin ja maksulliseen palvelutoimintaan liittyvät tehtävät. Lautakunta toimii lisäksi jätehuoltolain ja romuajoneuvolain tarkoittamana kunnan viranomaisena.

Jäsenet 2021-2025

Jäsen

Varajäsen

Jyrki Jokinen, pj.

Heidi Kuutti-Selkee

Jussi Nurmi, vpj.

Tapio Vaali

Raimo Louhio Taija Mikkonen

Anne Hackman

Paula Lähteinen

Hanna Kymäläinen-Rikkonen

Tapio koivunen

Janne Lahtinen

Heikki Nieminen

Anita Viljanmaa

Jarmo Honkanen

Kunnan edustaja
Mervi Härkönen