A

Ruoveden Opisto

Opiston toimisto: Ruovedentie 32, 34600 Ruovesi.

Lukuvuosi 2022-2023:
Syyslukukausi 12.9.-2.12.2022
Kevätlukukausi 16.1.-28.4.2023

Opinto-opas lv 2022-2023 (pdf)

Ajankohtaiset tiedot kursseista ja ilmoittautuminen internetin kautta www.opistopalvelut.fi/ruovesi.

Ruoveden Opisto on Ruoveden kunnan omistama aikuisoppilaitos, jossa myös lapset ja nuoret voivat opiskella. Opiston hallintoelimenä toimii sivistyslautakunta. Opisto tiedottaa yleisöluennoista, uusista kursseista, opetusohjelman muutoksista ja tapahtumista Ruovesi-lehdessä ja Ruoveden kunnan kotisivuilla.

Lisätiedot kursseista opiston toimisto p. 044 7871 390, taina.nieminen(ät)ruovesi.fi.

Kansalaisopistot.fi -sivustolla on koko Suomen kansalaisopistojen tarjonta.

Tiedotteet:

Noudatamme Opetushallituksen antamia ohjeita lähiopetukseen liittyen.
Kaikilla Opiston kursseilla on mahdollisuus tarvittaviin turvaväleihin, samoin hygieniasta pidetään huolta. Jos on sairastumiseen viittaavia oireita, ei lähiopetukseen pidä osallistua.

Keramiikkakurssilla on tekemisen iloa.

Ota yhteyttä

Kulttuuripalvelut, tapahtumat, kansalaisopiston toimisto