A

Ympäristö

Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävänä on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen edistää ja ohjata luonnon- ja kulttuuriympäristön hoitoa, kehittämistä ja suojelua niin, että elinympäristö on terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava.

Ympäristövalvonta vastaa ympäristölupien, maa-aineslupien sekä vesiliikenne- ja maastoliikennelupien valmistelusta sekä käsittelee meluilmoitukset ja aumausilmoitukset. Ympäristövalvonta huolehtii myös ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta. 

Ympäristövalvonnan yhteystiedot:

Postiosoite:
Ympäristövalvonta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.