Turvallisuus

Vesillä on omat liikennesääntönsä ja nopeusrajoituksensa, jotka voi opetella esimerkiksi veneseuran tai kansalaisopiston kursseilla.

Vesiliikennemerkit

Ilman rajoituksiakin viisas veneilijä osaa hiljentää vauhtia ja ottaa huomioon muut vesillä liikkujat. Veneilyssä yksi suuri turvallisuustekijä on veneilijän terve järki ja harkintakyky, toinen on veneen turvallisuus.

Veneen varusteet

Merikelpoisessa, turvallisessa veneessä on aina oltava pakolliset turvallisuusvarusteet: pelastusliivit. Kaikissa moottoriveneissä ja yli viisimetrisissä purjeveneissä on oltava pelastusliivit kaikille veneessä olijoille. Veneestä pitää löytyä myös airot tai mela, ankkuri köysineen, tyhjennysväline (pumppu, äyskäri tai ämpäri) ja sammutin, jos veneessä on yli 34 hv:n perämoottori. Merikartta ei ole pakollinen, mutta tärkeä karikkoisilla rannikkovesillä liikuttaessa.

Pelastusliivit ja kelluntapukineet

Kaikkien pelastusliivien ja kelluntapukineiden tulee olla henkilösuojaimista annetun EU-direktiivin mukaisia ja kaikissa uusissa varusteissa pitää olla CE-merkintä. Kelluntavarusteet jaetaan neljään kantavuusryhmään. Kantavuus ilmoitetaan Newtoneina (N). Kun hankit pelastusliivejä, muista uimataitosi tai kokemuksesi vesillä liikkumisesta ja ota se huomioon varusteiden valinnassa. Myös oman paino kannattaa arvioida hieman yläkanttiin: usein veneessä ollaan täysissä pukeissa ja painavissa varusteissa. Pelastusliivin tulisi olla myös mukava päällä. Jos ostat käytetyt pelastusliivit, tarkista, että ne ovat kunnossa ja hyväksyttyä mallia. Kelluntapukineet on tarkoitettu vain uimataitoisille ja niitä saa käyttää vain rantojen läheisyydessä. Ne eivät käännä tajutonta ihmistä selälleen. Kelluntapukineita ei valmisteta alle 30-kiloisille lapsille.

Pelastusliivit jaetaan kantavuusryhmiin (100-275 N):

  • 100 Newtonin liivit on tarkoitettu käytettäviksi suojaisilla vesillä. Ne kääntävät tajuttoman ihmisen selälleen 10 sekunnissa. Lapsille tulisi aina olla 100 Newtonin liivit.
  • 150 Newtonin liivit on tarkoitettu käytettäviksi rannikkovesillä. Ne kääntävät tajuttoman ihmisen selälleen 5 sekunnissa.
  • 275 Newtonin liivit on tarkoitettu käytettäviksi avomerioloissa vesitiiviiden ja painavien asusteiden kanssa. Ne kääntävät tajuttoman ihmisen turvalliseen kellunta-asentoon 5 sekunnissa.

Jos joudut veden varaan

  • Pysy rauhallisena ja huuda apua.
  • Jos vene kaatuu, pysy sen luona. Yritä kiivetä takaisin veneeseen tai pohjan päälle.
  • Jos kaverisi putoaa veneestä, rauhoita, ota kättä pitempää avuksi ja pelasta.
  • Kun pääset puhelimeen, soita numeroon 112.

Vedestä pelastautuminen ja pelastaminen 
Ensi-apu vedestä pelastetulle (SPR)