A

Nuohous

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut  ja yleisesti käytössä ollut piirinuohous on päättynyt koko Suomessa. Rakennuksen omistajan ja haltijan kannalta muutoksessa keskeistä on se, että piirinuohouksen päätyttyä jokainen voi valita itse nuohoojan pätevien palvelun tarjoajien joukosta. Muutoksen jälkeen  jokainen palvelun tuottaja hinnoittelee palvelunsa itsenäisesti.

Rakennuksen omistajan velvoitteisiin tai nuohoojalta vaadittavaan pätevyyteen muutoksella ei ole vaikutusta.
Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto, ja rakennuksen omistajalla/haltijalla on velvollisuus huolehtia tulisijojen ja savuhormien kunnosta sekä säännöllisestä nuohouksesta. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä edelleen vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Nuohoojien yhteystietoja löytyy internetin hakukoneilla sekä esim. nuohoojat.fi -verkkopalvelun kautta.