A

Lomakkeet

Asuminen ja rakentaminen

Hakemus kiinteistön liittymisestä vesihuoltoon (pdf)
IV-työnjohtaja/tarkastuspöytäkirja (pdf)
KVV-työnjohtaja/tarkastuspöytäkirja (pdf)
Naapurin kuuleminen (pdf)
Naapurien kuuleminen, maa-aineslupa (pdf)
Naapurien suostumus (pdf)
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus (pdf)
RH2, huoneistotiedot (pdf)
RK9, rakennuksen poisto (pdf)
RH1, rakennushankeilmoitus (pdf)
Rakennuslupahakemus (pdf)
Rakennustyön aloituskokous (pdf)
Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta (pdf)
Vastaavan työnjohtajan hakemus (pdf)
Vastaavan työnjohtajan tarkastuspöytäkirja/rakennustyön tarkastusasiakirja (pdf)
Vuokra-asunnon hakulomake (pdf)
Vuokra-asunnon irtisanominen (pdf)

Kirjasto

Aikuislainaajan kirjastokorttihakemus (pdf)
Alle 15-vuotiaan kirjastokorttihakemus (pdf)

Koulut, varhaiskasvatus, opiskelu, kerhot ja nuorisotyö

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (pdf)
Iltapäiväkerhohakemus (pdf)
Kouluhuoneiston käyttöhakemus (pdf)
Koulukuljetushakemus (pdf)
Opintosetelihakemus (pdf)
Selvitys lapsen hoitoajoista (pdf)
Varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) ja esiopetukseen haku (pdf)
Varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) haku (pdf)
Yrittäjän tuloselvitys (pdf)

Tilojen käyttöhakemukset

Viljamakasiinin käyttöhakemus (pdf)

Työ ja elinkeinot

Kohdeavustuksen hakemus
Toiminta-avustuksen hakemus
Anomus koulutuksesta/kokoukseen osallistumisesta (pdf)
Matkalasku (pdf)

Yhdistystoiminta, järjestöt

Toimintatietolomake (pdf)
Toiminta-avustuksen hakulomake, kulttuuri- ja nuorisotoiminta (pdf)

Ympäristö

Aumausilmoitus ja lannanlevityksen poikkeusilmoitus
Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
Kompostointi-ilmoitus
Maa-ainesten ottoon liittyvät luvat ja ilmoitukset
Naapurien kuuleminen, maa-aineslupa 
Ohje vesihuoltolain mukaisen vapautushakemuksen täyttämiseen (pdf)
Ojitusilmoitus
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (pdf)
  Poikkeamishakemuksen liitteet:
  - jätevesijärjestelmän kuvaus (pdf)
  - jätevesien vähäisyys (pdf)
  - liittäminen viemäriverkostoon (pdf)
  - kiinteistön haltijan korkea ikä ja muu elämäntilanne (pdf)
  - kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai vastaava sosiaalinen suorituseste (pdf)
Rekisteröinti-ilmoitus
Ruoppaus- ja niittoilmoitus
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (pdf)
Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta (pdf)
Ympäristölupahakemuksen ohjeet ja lomakkeet

Muut lomakkeet

Sivuston suomi.fi -linkistä: Asioi verkossa löytyy hakupalvelun kautta erilaisia lomakkeita, jotka käyvät kaikkiin kuntiin.