A

Meluilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi rakentaminen tai yleisötilaisuudet. Ilmoitus on tehtävä niissä tapauksissa, joissa melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Meluilmoitus