A

Ympäristölautakunta

Lautakunnan toimialueena on rakennustoiminnan valvominen, hyvän rakennustavan edistäminen sekä ympäristönsuojelu.

Jäsenet 2021–2025

Jäsen

Varajäsen

Paula Raivio, pj

Tuula Lampinen

Raimo Leppänen, vpj.

Markku Kilpiö

Raimo Louhio

Juhani Lundén

Taija Mikkonen

Paula Lähteinen

Jali Kontuniemi

Markku Mäki

Tapio Koivunen

Hanna Kymäläinen-Rikkonen

Miina-Maija Simonen

Juha Rinkinen

Kunnan edustaja
Hannu Koivunen