A

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä vuoden 2019 voimaan tullut tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Ruoveden kunnan tietosuojavastaava

Hallintojohtaja Ville Happonen
p. 044 787 1301
ville.happonen(ät)ruovesi.fi

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Ruoveden kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näihin palveluihin ei tarvita erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen, ja tällöin tietojen käsittelyyn pyydetään suostumus.
Suostumuksen voi myös peruuttaa koska tahansa.
Muutamissa tietyissä poikkeustapauksissa henkilöllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (artikla 17: oikeus tulla unohdetuksi). Jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, poisto-oikeutta ei ole.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen oikaisupyyntö (pdf)

Tarkastus- ja oikaisupyyntö palautetaan täytettynä rekisterin yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti.
Palautuksen yhteydessä oikaisupyynnön tekijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tietosuojaselosteet

Sivistystoimen tietosuojarekisterit, 19 tiedostoa

apps menu close
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
189 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.14
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
21 kt
Tallennettu:
12.10.2018 12.15
Iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
157 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.14
Kesäasukkaiden postituksen henkilörekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
200 kt
Tallennettu:
15.5.2020 16.07
Kirjaston rekisteriseloste
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
722 kt
Tallennettu:
6.4.2020 13.11
Koulukuraattorin asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
169 kt
Tallennettu:
6.4.2020 12.58
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
303 kt
Tallennettu:
12.10.2018 13.06
Perusopetuksen asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
196 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.18
Perusopetuksen henkilöstörekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
274 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.19
Rekisteriseloste yhtenäiskoulun kamerat
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
158 kt
Tallennettu:
6.4.2020 12.59
Ruoveden Opiston asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
29 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.21
Ruoveden Opiston opettajarekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
29 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.22
Tietosuojaseloste kirjaston kulunvalvontajärjestelmä
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
197 kt
Tallennettu:
31.1.2024 15.48
Tietosuojaseloste kirjaston tallentava kameravalvonta
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
121 kt
Tallennettu:
31.1.2024 15.48
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
168 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.25
Varhaiskasvatuksen henkilöstörekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
260 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.25
Varhaiskasvatus / koulut tapaturmarekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
167 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.27
Verkko-Hellewin kurssihallinto-ohjelma
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
29 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.24
Visma InSchool MultiPrimus -oppilashallintajärjestelmä
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
165 kt
Tallennettu:
6.4.2020 11.29