A

Ruovesi Areena Oy:n osakkeiden ostotarjous

29.05.2024

Ruoveden kunta omistaa tällä hetkellä Ruovesi Areena Oy:n osakkeista 64,99 %. Ruovesi Areena Oy:ssä on 1306 osaketta ja lähes 400 osakkeenomistajaa, joista merkittävä joukko omistaa vain yhden osakkeen.

Ruovesi Areena Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata vapaa-ajan harrastukseen ja liikuntaan liittyviä rakennuksia ja maa-alueita. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa alaan liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.  Ruoveden Areena Oy:n toiminnasta vastaa hallitus ja yhtiöllä on nimetty toimitusjohtaja.

Ruovesi Areena Oy:n hallitus on ilmaissut tahtonsa, että yhtiö puretaan ja Areena siirtyisi kunnan yksiköksi. Koska kunta ei omista yhtiötä kokonaan tarkoittaa tämä sitä, että pienosakkaille tulee tehdä ostotarjous yhtiön osakkaiden lunastamisesta kunnalle.

Ruovesi Areena Oy:n 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä rahat ja pankkisaamiset + lyhyt aikaiset siirtosaamiset ovat yhteensä 127.580,27 euroa.

Ruoveden kunnanhallitus on käsitellyt 4.3.2024 Ruovesi Areena Oy:n muiden osakkeenomistajien osakkeiden ostamista Ruoveden kunnalle 168,18 euron yksikköhinnalla. Ruoveden kunnanvaltuusto on 18.3.2024 varannut osakkeiden ostoon vuodelle 2024 määrärahan.

Ruoveden kunnan tavoitteena on, että kunta lunastaa kaikki Ruovesi Areena Oy:n muiden osakkeenomistajien osakkeet 168,18 euron yksikköhinnalla ja käynnistää sen jälkeen osakeyhtiön purkumenettelyn. Tämän jälkeen jäähalli on suoraan Ruoveden kunnan omistama kiinteistö, jonka vuotuiset investoinnit suunniteltaisiin osana talousarviota ja toteutetaan teknisen palvelualueen toimesta.

Alla olevassa liitteessä on kauppakirjan muodossa oleva ostotarjous, johon pyydämme vastaustanne mahdollisimman pian tai viimeistään 31.10.2024 mennessä.

TOIMENPITEET

Mikäli hyväksytte ostotarjouksen, pyydämme teitä

1)    allekirjoittamaan kauppakirjan (tulostettava pdf)

2)    tekemään siirtomerkinnät osakekirjaan

Malli siirtomerkinnästä, joka tehdään osakekirjan taakse:

”Siirretään Ruoveden kunnalle
paikkakunta xx. päivänä xxxxkuuta 2024
allekirjoitus
nimenselvennys”

3)    palauttamaan kauppakirjan yhdessä siirtomerkinnöin varustetun osakekirjan kanssa Ruoveden kuntaan.

Kauppakirjan ja osakekirjan voitte tuoda kunnantalolle tai vaihtoehtoisesti palauttaa ne kirjeitse osoitteella Ruoveden kunta, kunnanjohtaja Toni Leppänen, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.

Mikäli osakekirja on kadonnut, ottakaa yhteyttä kunnanjohtajaan.

Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen Ruoveden kunta maksaa osakkeiden kauppahinnan tilillenne 15.11.2024. Mikäli kauppakirja palautetaan myöhemmin kuin 31.10.2024, maksetaan kauppakirja kahden viikon kuluessa siitä, kun allekirjoitettu kauppakirja ja osakekirja siirtomerkinnöin on palautettu.

Lisätietoja:

Toni Leppänen
kunnanjohtaja
p. 044 787 1300

 

Takaisin