A

Järvet ja kanavat

Ruoveden kunnan alueella suurimmat järvet ovat  Näsijärvi, Ruovesi  ja Palovesi-Jäminginselkä, joilla on myös pisimmälti rantaviivaa. Syvimmät järvet ovat Näsijärvi, Palovesi-Jäminginselkä ja Kovero. Ruovedellä on kaikkiaan 211 järveä, sen sisävesipinta-ala on 173,96 km², eli sisävesien osuus kunnan pinta-alasta on 18,3 %. Näsijärvi on Ruoveden seudun matkailun sydän: se on tärkeä osa tuhansien pirkanmaalaisten maisemaa ja elämää.

Satamapalveluja Ruovedellä tarjoavat Ruoveden laivaranta ja Muroleen kanava. Näsijärven pohjoisosassa sijaitsevan, Paloveden ja Vankaveden yhdistävän 315 m pitkän Muroleen kanavan lisäksi Ruovedellä toimivat Visuveden taajaman pohjoispuolella sijaitseva 160 m pitkä Kaivoskannan kanava, jonka yli kulkee Pohjoismaiden suurin yksivartinen kääntösilta sekä 160 m pitkä Kautun kanava Paloveden ja Ruoveden välillä.

Lisätietoja järvistä: www.jarviwiki.fi.

Kokemäenjoen vesistöalueen vedenkorkeudet
Kanavien ja siltojen aukioloajat

Ota yhteyttä