A

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä vuoden 2019 voimaan tullut tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Ruoveden kunnan tietosuojavastaava

Hallintojohtaja Ville Happonen
p. 044 787 1301
ville.happonen(ät)ruovesi.fi

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Ruoveden kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näihin palveluihin ei tarvita erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen, ja tällöin tietojen käsittelyyn pyydetään suostumus.
Suostumuksen voi myös peruuttaa koska tahansa.
Muutamissa tietyissä poikkeustapauksissa henkilöllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (artikla 17: oikeus tulla unohdetuksi). Jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, poisto-oikeutta ei ole.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen oikaisupyyntö (pdf)

Tarkastus- ja oikaisupyyntö palautetaan täytettynä rekisterin yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti.
Palautuksen yhteydessä oikaisupyynnön tekijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tietosuojaselosteet

Nimi Tyyppi Koko Julkaistu Info Lataus
Sivistystoimen tietosuojarekisterit
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri
.pdf 189 kt
01.04.2020
.pdf 189 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
.pdf 21 kt
03.01.2018
.pdf 21 kt 03.01.2018 - Lataa tiedosto
Iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri
.pdf 157 kt
01.04.2020
.pdf 157 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Kesäasukkaiden postituksen henkilörekisteri
.pdf 200 kt
15.05.2020
.pdf 200 kt 15.05.2020 - Lataa tiedosto
Kirjaston rekisteriseloste
.pdf 722 kt
01.04.2020
.pdf 722 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Koulukuraattorin asiakasrekisteri
.pdf 169 kt
06.04.2020
.pdf 169 kt 06.04.2020 - Lataa tiedosto
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri
.pdf 303 kt
01.01.2017
.pdf 303 kt 01.01.2017 - Lataa tiedosto
Perusopetuksen asiakasrekisteri
.pdf 196 kt
01.04.2020
.pdf 196 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Perusopetuksen henkilöstörekisteri
.pdf 274 kt
01.04.2020
.pdf 274 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Rekisteriseloste yhtenäiskoulun kamerat
.pdf 158 kt
06.04.2020
.pdf 158 kt 06.04.2020 - Lataa tiedosto
Ruoveden Opiston asiakasrekisteri
.pdf 29 kt
01.04.2020
.pdf 29 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Ruoveden Opiston opettajarekisteri
.pdf 29 kt
01.04.2020
.pdf 29 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
.pdf 168 kt
01.04.2020
.pdf 168 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Varhaiskasvatuksen henkilöstörekisteri
.pdf 260 kt
01.04.2020
.pdf 260 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Varhaiskasvatus / koulut tapaturmarekisteri
.pdf 167 kt
01.04.2020
.pdf 167 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Verkko-Hellewin kurssihallinto-ohjelma
.pdf 29 kt
01.04.2020
.pdf 29 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Visma InSchool MultiPrimus -oppilashallintajärjestelmä
.pdf 165 kt
01.04.2020
.pdf 165 kt 01.04.2020 - Lataa tiedosto
Työllisyydenhoidon tietosuojarekisterit
Kuntouttavan työtoiminnan tietosuojaseloste
.pdf 46 kt
26.06.2020
.pdf 46 kt 26.06.2020 - Lataa tiedosto
Nuorten työpajojen tietosuojaseloste
.pdf 46 kt
26.06.2020
.pdf 46 kt 26.06.2020 - Lataa tiedosto
Työpajan kauppa asioinnin asiakasrekisteri
.pdf 45 kt
26.06.2020
.pdf 45 kt 26.06.2020 - Lataa tiedosto
Teknisen osaston tietosuojarekisterit
Venepaikkojen asiakasrekisteri
.pdf 190 kt
24.06.2020
.pdf 190 kt 24.06.2020 - Lataa tiedosto
Yksityisteiden asiakasrekisteri
.pdf 190 kt
24.06.2020
.pdf 190 kt 24.06.2020 - Lataa tiedosto
Rakennusvalvonta
Tietosuojaseloste rakennusluparekisteri
.pdf 190 kt
11.02.2020
.pdf 190 kt 11.02.2020 - Lataa tiedosto
Ympäristövalvonta
Ympäristövalvonnan lupa- ja asiakasrekisteri
.pdf 190 kt
16.06.2020
.pdf 190 kt 16.06.2020 - Lataa tiedosto
Yhdyskuntatekniikka
Venepaikkojen asiakasrekisteri, tietosuojaseloste
.pdf 190 kt
24.06.2020
.pdf 190 kt 24.06.2020 - Lataa tiedosto
Vesihuoltolaitoksen asiakasrekisteri, tietosuojaseloste
.pdf 46 kt
09.02.2022
.pdf 46 kt 09.02.2022 - Lataa tiedosto
Yksityisteiden asiakasrekisteri, tietosuojaseloste
.pdf 190 kt
24.06.2020
.pdf 190 kt 24.06.2020 - Lataa tiedosto
Talous- ja hallinto-osaston tietosuojarekisterit
Henkilöstöhallinnon rekisteri
.pdf 189 kt
02.06.2020
.pdf 189 kt 02.06.2020 - Lataa tiedosto
Päätöksentekojärjestelmän, asiakirjahallinnon ja sopimusten asiakasjärjestelmä
.pdf 191 kt
16.06.2020
.pdf 191 kt 16.06.2020 - Lataa tiedosto
Toimistotyöajan seurantarekisteri
.pdf 190 kt
04.06.2020
.pdf 190 kt 04.06.2020 - Lataa tiedosto
Työsuojelun tietosuojarekisterit
Työsuojelun tietosuojaseloste: ensiaputaitoiset
.pdf 408 kt
28.02.2020
.pdf 408 kt 28.02.2020 - Lataa tiedosto
Työsuojeluvaltuutettujen rekisteri
.pdf 190 kt
15.06.2020
.pdf 190 kt 15.06.2020 - Lataa tiedosto
Ruoka- ja siivouspalvelu
Rekisteriseloste erikoisruokavaliot
.pdf 190 kt
15.06.2020
.pdf 190 kt 15.06.2020 - Lataa tiedosto
Rekisteriseloste valipalaluvat
.pdf 190 kt
15.06.2020
.pdf 190 kt 15.06.2020 - Lataa tiedosto
Ruoka- ja siivouspalvelun työntekijöiden työvuorojen suunnittelu ja seuranta, Titania
.pdf 190 kt
15.06.2020
.pdf 190 kt 15.06.2020 - Lataa tiedosto
Elinkeinotoimen tietosuojarekisterit
Yksinyrittäjän korona-avustus
.docx 29 kt
24.04.2020
.docx 29 kt 24.04.2020 - Lataa tiedosto
Ruoveden Asunnot Oy
Vuokra-asuntojen asiakasrekisteri
.pdf 191 kt
24.06.2020
.pdf 191 kt 24.06.2020 - Lataa tiedosto
Ruoveden kunnan sidonnaisuusrekisteri
.pdf 77 kt
09.02.2022
.pdf 77 kt 09.02.2022 - Lataa tiedosto
Vaalien toimittamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely
.pdf 244 kt
08.04.2020
.pdf 244 kt 08.04.2020 - Lataa tiedosto