A

Hoitoon pääsy terveyskeskuksessa

09.11.2022

Potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen joko puhelimitse tai käymällä terveysasemalla.

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään
3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan
ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Terveysasemilla mitataan lääkärien ja hoitajien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä (mukana myös viikonloppu). Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen lukujen keskimmäinen arvo. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa. Alla
olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäri- ja hoitaja-ajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema T3 1/2022 T3 2/2022 T3 3/2022 T3 4/2022 T3 5/2022 T3 6/2022 T3 7/2022 T3 8/2022 T3 9/2022 T3 10/2022 T3 11/2022 T3 12/2022
Perusterveydenhuolto, Virrat
- Lääkärit (L)
- Hoitajat (H)

 

4,7 (L)
1 (H)

 

5,3 (L)
1 (H)

7,3 (L)
1 (H)

9,7 (L)
1 (H)

5 (L)
1 (H)

14 (L)

1 (H)

6,5 (L)

1 (H)

4,5 (L)

1 (H)

11 (L)

1 (H)

17,7 (L)

1 (H)

14,6 (L)

1 (H)

27(L)

1(H)

Perusterveydenhuolto, Ruovesi
- Lääkärit (L)
- Hoitajat (H)

 

9 (L)

1 (H)14,5 (L)

1 (H)

10,5 (L)

1 (H)

15 (L)

1 (H)

19 (L)

1 (H)

10 (L)

1 (H)

11 (L)

1 (H)

9 (L)

1 (H)

16 (L)

1 (H)

16,5 (L)

1 (H)

15,5 (L)

1 (H)

29(L)

1(H)

Suun terveydenhuolto, Virrat 23 31 33 42 30  60  57  62,5   65  69 83 51
Suun terveydenhuolto, Ruovesi 17 35 48 55 25,5  62  49  97  49  93 86 62,5

* Mikäli seuraavaa kolmatta vapaata aikaa ei ole antaa tai listoja ei ole tehty merkitään T3-luvuksi 42 päivää.

Keiturin sote

Takaisin