Asuntovaunu

Karavaanimatkailun turvallisuuteen vaikuttaa moni tekijä: ajoneuvo ja sen kunto, liikennesääntöjen ja ajoneuvon hallinta sekä leiriytyminen ja asuminen. Tärkein tekijä on kuitenkin aina ihminen. Kuljettajan tulee muistaa, että hän on vastuussa matkustajien ja ajoneuvosi turvallisuudesta.

Ajoneuvo

Ajoneuvo tulee valita käyttötarkoituksen mukaan. Se on tärkeää myös turvallisuuden kannalta. Vetoauton koon pitää olla oikeassa suhteessa vaunuun. Järkevät sisustusjärjestelyt sekä tukevat rakenteet lisäävät myös turvallisuutta. Kun ajat tavallista henkilöautoa ja siihen sopivaa keskikokoista vaunua, ei ongelmia yleensä synny.

Vetoauto ja kytkennät

Vetoauton ja matkailuvaunun massan tulee olla oikeassa suhteessa. Vetoautosi vie perävaunua eikä päinvastoin. Sinä olet vastuussa kuljettajana siitä, että kytkentä on määräysten mukainen. Vetokytkimen sekä sähkölaitteiden tulee olla standardien mukaisia. Varmista myös, että vetokytkin ja -laitteet vastaavat perävaunu painoa. Henkilö-, paketti-, ja matkailuautoon saat kytkeä matkailuvaunun, jonka massa on enintään auton valmistajan hyväksymä tai vetoauton kokonaismassan suuruinen. Kaikissa tapauksissa pienempi arvo on määräävä. Vaunun kokonaismassa on alustalle sallittu enimmäismassa. Kullekin vetoautolle sallittu matkailuvaunun kytkentämassa määritellään akselin tai akseleiden kautta tiehen kohdistuvan massan mukaan. Renkaiden alta mitattu paino on ratkaiseva. Jos esimerkiksi auton vetokyky on 1400 kg, saa sillä vetää 1400 kiloon asti kuormattua vaunua, vaikka vaunun kokonaismassaksi on rekisteriotteeseen merkitty 1500 kg.

Huolto

Matkailuajoneuvon huoltokirja kertoo tarvittavat toimenpiteet. Autolle on tehtävä ja kannattaa tehdä säännölliset moottori- ym. huollot. Kaasu- ja sähkölaitteet pitää huollattaa ja tarkistuttaa ammattilaisilla. Älä unohda sammuttimen huoltoa. Puhdista akku ja liitokset sekä lataa tarvittaessa.

Huoltotoimenpiteitä ja tarkistuksia

 • korin tiiviystarkastus, kosteusmittaus
 • kaasulaitteiden koeponnistus
 • sammutinhuolto
 • ensiapulaukun varustus
 • hiiriverkot korvausilma-aukoissa
 • muovi ja alumiinilistojen kiinnitys
 • korjaa reiät ja paikkamaalaa kiveniskut
 • alustan kiinnityspulttien kiristysmomentit
 • alustan palkkien kunto
 • suojamaajohdon kunto ja kiinnitys
 • rasvaa vetokytkin, seisontatuet ja akselisto
 • tarkista laakerit
 • tarkista jätevesijärjestelmä, puhdista ja huuhtele
 • tarkista tuorevesijärjestelmä
 • puhdista jääkaappi ja vaunun sisätilat
 • säädä jarrut
 • tarkista renkaiden kulutuspinta, ilmanpaine ja kunto.

Vaunun pakkaaminen

Ole huolellinen matkavarusteiden valinnassa, sijoittelussa ja kiinnittämisessä. Matkailuauto on kuormattava siten, että painopiste on alhaalla. Ajoneuvon tulee olla mahdollisimman suorassa ja etuakselilla sopivasti painoa. Sallittuja akselimassoja et kuitenkaan saa ylittää. Myös matkailuvaunun painopiste on pidettävä mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Sijoita painavimmat esineet aina mahdollisimman lähelle akselia. Yhdistelmä on kuormattava siten, että auto sekä vaunu ovat ajettaessa vaakasuorassa. Aisapainon voi tarvittaessa tarkistaa vaikka tavallisella henkilövaa´alla vetokytkimen kohdalta. Sopiva paino löytyy kokemuksen kautta. Suositeltava aisapaino on noin 50 kg noin 1000 kg.n vaunulle. Kiinnitä aina kaikki esineet asianmukaisesti. Autossa tarvikkeet on sijoitettava siten, että näkyvyys kaikkiin suuntiin säilyy.

Visuvarasto, varastotilaa veneille, asuntoautoille ja -vaunuille
Karavaanarit
Leirintäalueet Suomessa