A

Suojelualueita Ruovedellä

Näkymä Jaarikanmaan laavulta Siikanevan keidassuoalueelle. Eloa Siikanevan tasaisuuteen tuovat keidassuolle tyypilliset kermi- ja kuljumuodostelmat.

Helvetinjärven kansallispuisto

Siikanevan soidensuojelualue

Ryövärinkuopan luonnonsuojelualue 

Matkailijan Ruovesi

Näkymä Jaarikanmaan laavulta Siikanevan keidassuoalueelle. Eloa Siikanevan tasaisuuteen tuovat keidassuolle tyypilliset kermi- ja kuljumuodostelmat.