Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 31.12.2024 saakka. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kotikunnasta
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa osa Ruoveden kunnan työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen.
Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

Kuka on kokeilun asiakas?
Työllisyyden kuntakokeiluun ohjataan:
• työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
• kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
• kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa TE-toimistossa

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti
Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä asiakkaiden tarvitse tämän vuoksi ottaa yhteyttä alueen TE-toimistoon tai kokeilukuntaan. Asiakkaat saavat tiedon henkilökohtaisesti. Kotikunta ottaa asiakkaisiin yhteyttä.
Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on Oma asiointi -palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.
Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan. Hän tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. OMA-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Mitä työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan?
Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Lue lisää:
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut
www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

TE-palveluiden verkkosivut
www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/tyollisyyden_kuntakokeilut/

Yhteystiedot
Ruoveden työllisyyspalvelut
Postiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Käyntiosoite: Urhontie 6, 34600 Ruovesi
Puhelin: 03 486 111 (kunnan vaihde)
OMA-valmentajat 8.3.21 alkaen: 044 7871 441, 050 4347 364
tyollisyyspalvelut(ät)ruovesi.fi

Tapaamiset aikavarauksella.