A

Esiopetus

Ruoveden kirkonkylän esiopetusryhmä toimii päiväkoti Metsäpolun tiloissa. Esiopetusta annetaan myös Pekkalan kyläkoulussa Jäminkipohjassa ja Visuveden kyläkoulussa. Opetusta on ma–to 8.45–12.45 ja pe 8.45–11.45.

Yhteystiedot, kirkonkylän esiopetus:
Mustikkapolku 2, 34600 Ruovesi.
Varhaiskasvatusjohtaja Anna-Maija Vehkaoja p. 044 787 1372, annamaija.vehkaoja(ät)ruovesi.fi.

Toiminnassa painottuvat terveen itsetunnon ja vastuuntunnon kehittyminen, vuorovaikutustaidot, leikinomaisuus ja monipuoliset oppimiskokemukset.

Esiopetuksen tavoitteet määritetään lapsen yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien ja oppimisedellytysten perusteella. Pohjana sille ovat yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyt arvot, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä esiopetuksen oppimissuunnitelman valtakunnalliset perusteet.

Esiopetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, joka päivitetään vuosittain.

Esiopetustunteja on 19 viikossa (700 t/lukuvuosi).

Esiopetukseen hakeminen

Kunnasta postitetaan hakulomakkeet kaikille, jotka aloittavat syksyllä esiopetuksen. Täydentävää varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti Wilmassa. 

Huoltajan ohje Wilma varhaiskasvatuksen käyttöön

Ota yhteyttä

Hallintosihteeri, sivistystoimi / koulutoimisto, koulukuljetukset