A

Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyö

Kirjasto tukee oppimista ja opetusta tarjoamalla monipuolisen oppimisympäristön, aineistoja ja laitteita sekä opastuksia.

Varhaiskasvatuksen osalta toimintamuodot on kirjattu Kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma. Esi- ja perusopetuksen osalta toimintatavat ja luokkakohtainen tarjonta on kirjattu opetussuunnitelman liitteeseen: Esi- ja perusopetuksen kirjastoyhteistyö. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön yhteyshenkilö on opastusten osalta kirjastovirkailija Saana-Maria Kasi (sähköposti saana-maria.kasi@ruovesi.fi). Kirjavinkkauksen yhteyshenkilö on kirjastonhoitaja Sara Mattila (sähköposti sara.mattila@ruovesi.fi).

Tilaa luokkaan teemapaketti kirjastossa, sähköpostilla tai teemakassin tilauslomakkeella.

Kirjastotunnit ja opastukset

Kaikki varhaiskasvatuksen ryhmät ja perusopetuksen ryhmät ovat tervetulleita kirjastotunneille ja opastustunneille sekä työskentelemään itsenäisesti kirjastossa opettajan johdolla. Kirjastotilaa voi hyödyntää toiminnan ja tiedonhaun paikkana, kirjastossa voi etsiä luettavaa, harjoitella kirjastonkäyttöä tai järjestää näyttelyn tai tapahtuman yhteistyössä kirjaston kanssa. Kirjastoauto käy säännöllisesti kyläkouluilla.

Kirjaston henkilökunta auttaa löytämään aineistoa ja sopivaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käytössä.

Opettaja voi varata luokalleen viikottaisen kirjastotunnin. Kirjastotunti kannattaa varata heti lukuvuoden alkaessa. Pääkirjaston luokkakäynneillä lainaus tapahtuu lainausautomaatilla.

Kirjastotunnilla voi:

  • käyttää kirjaston aineistoja

  • käyttää kirjaston tekniikkaa ja tiloja

  • lainata ja palauttaa aineistoja.

Suunnitelman mukaisista opastuksista sovitaan etukäteen. Opastukset voidaan ajoittaa luontevaksi osaksi oppimiskokonaisuuksia tai nivoa käynnissä oleviin kokonaisuuksiin. Tarvittaessa kirjasto jalkautuu myös kouluille.

Vinkkaukset

Kirjastotilaa voidaan käyttää oppilaiden omien lukukokemusten jakamiseen tai lukusuositusten keräämiseen tai esittelyyn. Kirjasto tarjoaa kirjavinkkauksen suunnitelman mukaisesti 2.-luokille, ja mahdollisuuksien mukaan aineiston esittelyn tai kirjavinkkauksen myös 3.–4.-luokille.

Teemapaketit

Kirjasto kerää opetusta tukevaa aineistoa valmiiksi esille kirjastoon tai lainaksi luokkaan. Teemapaketin voi tilata esimerkiksi tietystä aiheesta tai tietylle lukutaidon tasolle sopivista kirjoista. Opettaja on vastuussa luokkaan lainatuista kirjoista.

Pirkanmaan lukudiplomi

Kirjasto suosittelee Pirkanmaan lukudiplomia. Pirkanmaan lukudiplomin kanssa on kätevä harjoitella myös hyllyhakuja ja PIKI-verkkokirjaston käyttöä.

Käytettävissä oleva tekniikka

Ryhmät voivat hyödyntää kirjaston tekniikkaa, tai käyttää koulun tai oppilaiden omia mobiililaitteita.Tekniikan käytöstä on sovittava etukäteen. Käytettävissä on:

  • valkokangas

  • videotykki

  • tietokoneita

  • iPad-tabletteja

  • langaton verkko

  • dokumenttikamera.

Teemaviikot ja tapahtumat

Kirjastossa nostetaan esille valtakunnallisia teemaviikkoja. Teemaviikkoihin voi osallistua tutustumalla näyttelyihin, järjestämällä teemaan sopivaa toimintaa tai oman näyttelyn yhteistyössä kirjaston kanssa. Perinteisiä teemaviikkoja ovat mm. Luontoviikko, Lukuviikko, Pohjoismainen kirjastoviikko ja Peliviikko.

Ideoita ja toimintavinkkejä

Muu yhteistyö

Kirjasto voi tilanteen mukaan tarjota myös yksittäisiä tapahtumia kuten kirjailijavieraita, vierailevia kirjavinkkareita tai työpajoja. Kirjaston voi myös kutsua mukaan varhaiskasvatuksen ja koulujen tilaisuuksiin.