A

ELY-keskuksen ilmoitus yleistiedoksiannosta: yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen

21.11.2022

Ilmoitus yleistiedoksiannosta
Asia
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisen päätöksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Ruoveden kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Lahdenmäki
6:36 (kiinteistötunnus 702-411-6-36). Luonnonsuojelualueen pinta-ala on n. 7,2 hehtaaria.

Tiedoksianto
Päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 18.11.2022. Liitteenä alueen rauhoitusmääräykset ja kartta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.

Nähtävilläpito
Päätös pidetään nähtävillä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Yliopistonkatu 38, 30100 Tampere, 25.12.2022
saakka, ja sen voi pyytää annettavaksi tai toimitettavaksi kirjaamosta (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Asian diaarinumero on PIRELY/4049/2022.
Lisätiedot: Ylitarkastaja Auli Suvanto, puh. 0295 036 388, auli.suvanto@ely-keskus.fi.

Takaisin