A

Avoinna hallintojohtajan virka

29.11.2021

Hallintojohtajan tehtävä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan taloushallintoa kokonaisuudessaan sekä vastata kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa talouden suunnittelusta ja rahoitushuollosta. Hallintojohtaja toimii hallinto –ja talousosaston osastopäällikkönä ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Hallintojohtaja vastaa kunnanhallituksen alaisesta valmistelutyöstä. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan varahenkilönä.

Hallintojohtaja toimii lisäksi henkilöstöasioista vastaavana viranhaltijana sekä palkka-asiamiehenä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus – ja yhteistyövalmiuksia.

Hallintojohtajana olet tärkeässä asemassa koko kunnan johtamisessa ja pääset tarttumaan mm. järjestelmiin liittyvään kehittämiseen. Voit hyödyntää joustavasti etätyötä ja saat kunnanjohtajan täyden tuen työllesi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva talous- ja HR-asioiden osaaminen sekä aiempaa kokemusta ja näyttöjä vastaavanlaisista johtamistehtävistä. Hallintojohtajan virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen virantoimituksen aloittamista toimitettava lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään.

Hakemukset palkkatoiveineen toimitetaan 17.12.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ruovesi.fi. Otamme edellisen haun hakemukset huomioon.

Lisätietoja:

kunnanhallituksen puheenjohtaja Marcus Hackman, marcus.hackman@ruovesi.fi. p. 040 580 4526

kunnanjohtaja Eeva Viitanen, eeva.viitanen@ruovesi.fi. p 044 787 1300

Logoruovesi

Takaisin