Ympäristölupapäätösten julkipanoilmoituksia


4.4.2017 - 5.5.2017

 

Ympäristöluvan julkipano: siirrettävän kivenmurskaamon toiminta (pdf)

Ympäristöluvan julkipano: nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman toiminta (pdf)