Yhteisöllinen Ruovesi -rahaston avustusten haku


5.2.2018 - 13.4.2018


Avustuksia voivat hakea yhdistykset, seurat, järjestöt tai muut Ruoveden yhteisöllisyyden
kehittämisestä kiinnostuneet paikalliset yhteisöt.

Hakemukset tulee toimittaa kunnantalolle 13.4.2018 mennessä, kuoreen merkintä "Yhteisöllinen Ruovesi 2018", osoite Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.
Hakemuksen voi jättää myös sähköpostilla: sirkku.makela@ruovesi.fi.

Mikäli hyväksyttäviä hakemuksia ei tuolloin ole riittävästi, voidaan syksyllä 2018 toteuttaa vielä toinen haku.

Yhteisöllinen Ruovesi rahaston suuruus on haun auetessa 20 000 euroa vuodelle 2018.
Siitä voi hakea avustusta erilaisiin pieniin hankintoihin, tapahtumien järjestämiseen tai toiminnan kehittämiseen liittyviin kuluihin. Rahaston tarkoituksena on tukea ja synnyttää Ruovedellä yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemisen henkeä sekä toisista välittämistä.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi
- kahden tai useamman yhdistyksen yhdessä toteuttamaan tapahtumaan tai hankintaan
- hankintaan joka synnyttää jotain uutta yhteistoimintaa Ruovedellä
- toimintaan joka auttaa heikompiosaisia osallistumaan yhteisiin tapahtumiin
- kaikenlaisiin pieniin hankintoihin, jotka ovat tarpeen Ruoveden kuntalaisten elinolojen parantamiseksi.

Valintaperusteet ovat:
- miten hyvin hanke palvelee yhteisöllisyyttä
- hankkeen merkitys Ruovedelle
- hankkeen tulosten tasapuolisuus
- syntyykö uutta yhteisöllisyyttä
- kuntalaisten elinolojen paraneminen
- vaikuttavuus uusiin avustuskohteisiin
- avustuksen kohde ei ole saanut muuta tukea

Hakemuksesta tulee ilmetä:
- hakevan yhteisön yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero) ja vastuuhenkilöt
- hankesuunnitelma
- hankkeella tavoitellut tulokset
- haettava summa ja sen käyttötarkoitus

Hankkeen toteutumisesta raportoidaan kuntaan.
Raportoinnissa voi käyttää hyväksi kuvia, nettisivujen julkaisuja tai lehtijuttuja. Raportista tulee ilmetä, miten hankkeen toteutuksessa onnistuttiin ja mitä avustuksella saatiin tulokseksi.

Avustuksista lisätietoja antaa:
kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä, sirkku.makela(ät)ruovesi.fi, p. 044 7871 304.