Vuosi aikaa kunnostaa jätevesijärjestelmät


22.10.2018 - 31.12.2018

kvvy.jpg

Vuosi aikaa kunnostaa jätevesijärjestelmät – toimiin kannattaa ryhtyä jo talvella.
Ympäristönsuojelulaissa määritelty siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiselle loppuu ensi vuoden lokakuun lopussa.
Kunnostamiseen on siis enää vuosi aikaa ja toimet kannattaakin aloittaa pian.
Määräaika koskee erityisen herkkiä alueita, joiksi on lainsäädännössä määritelty luokitellut pohjavesialueet sekä 100 metrin vyöhyke vesistöistä. Vesistöiksi lasketaan järvien lisäksi lammet, joet ja purot sekä keinotekoiset vesialueet kuten tekojärvet ja kanavat. Erityisen herkkien alueiden ulko-puolella jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa viimeistään muiden isojen remonttien yhteydessä.

Uusiminen lähtee hyvästä suunnitelmasta.
Kun kiinteistönomistaja on havainnut järjestelmän kunnostustarpeen, ensimmäinen askel sen uusimisessa on hyvä suunnitelma.
Uuden jätevesijärjestelmän toteuttaminen sekä vanhan järjestelmän oleellinen muuttaminen tai korjaaminen tarvitsee pääsääntöisesti toimenpideluvan kunnasta.
Rakennusvalvontaan osoitetun lupahakemuksen liitteenä tulee olla ammattilaisen tekemä suunnitelma uudesta jätevesijärjestelmästä asemapiirustuksineen. Hyvässä suunnitelmassa on huomioitu ainakin tontin muodot ja maaperä, läheiset talousvesikaivot sekä pohjavesialueet ja vesistöt. Paikallisissa määräyksissä voi lisäksi olla jätevesijärjestelmiä koskevia erityisvaatimuksia, jotka pitää huomioida suunnitelmassa ja järjestelmän valinnassa.

Pirkanmaalla ja Hämeessä toimivien suunnittelijoiden yhteystietoja voi tarvittaessa hakea Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ylläpitämästä osaajapankista.

Monta tapaa toteutukseen
Suunnitelman ja luvan saamisen jälkeen on toteutuksen vuoro. Kiinteistönomistajalla on monta tapaa hoitaa järjestelmän varsinainen toteutus.
Halutessaan hän voi itse kilpailuttaa urakoitsijan ja ostaa tarvittavat laitteet ja osat.
Monet suunnittelijat tarjoavat myös valmista pakettiratkaisua, jolloin suunnittelija kilpailuttaa ja hankkii kaiken tarvittavan.
Viime kesänä jätevesijärjestelmiä uusittiin aikai-sempaa enemmän, muutamaan erilaiseen jätevesijärjestelmän uusimiseen voi tutustua osoitteessa www.kvvy.fi/saneerauskohteita.

Prosessi alulle jo talven aikana
Itse jätevesijärjestelmän asennus sujuu usein muutamassa työpäivässä, silti koko prosessiin on hyvä varata reilusti aikaa.
Tulevan jätevesijärjestelmän valinta ja sijoittelu on syytä tehdä huolella, järjestelmän tilavaatimukset ja tarvittava huolto nimittäin eroavat hieman toisistaan.
Lisäksi toimenpideluvan saaminen voi rakennus- ja ympäristövalvonnan ruuhkatilanteesta riippuen viedä jopa kuukauden tai kaksi. Prosessi onkin hyvä saada alulle pian, jotta tarvittavat paperityöt ehtii hoitaa talven aikana ja asennukseen pääsee heti keväällä sään salliessa.

Jätevesineuvontaa tarjolla vielä vuoden loppuun Hämeessä ja Pirkanmaalla
Jos jätevesijärjestelmän toimintakunto, saneerauksen toteuttaminen tai lainsäädännön vaatimukset askarruttavat, on KVVY:n jätevesineuvontahanke tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla vielä vuoden loppuun saakka. Neuvonta on asukkaille ja mökkiläisille maksutonta ja puolueetonta. Neuvontatyön rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset.

Lisätiedot
Ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie, lauri.sillantie@kvvy.fi, p. 050 570 9511
Neuvonnan sivut: www.kvvy.fi/jatevesi