Vaalikuulutus: presidentin vaali 28.1.2018


13.12.2017 - 11.2.2018

 

Presidentinvaali 28.1.2018,
mahdollinen toinen vaali 11.2.2018.

Äänioikeus

Äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutettu on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä. Henkilö, jolla ei ole lainkaan henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Varsinainen vaalitoimitus toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00–20.00 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00–20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

• Kirkonkylän äänestysalue, Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6.
• Murole–Pekkalan äänestysalue, Pekkalan koulu, Pohjantie 2.
• Visuveden äänestysalue, Visuveden koulu, Alastalontie 1.
• Väärinmajan äänestysalue, Kylätalo Tapiola, Hanhontie 10.

Ennakkoäänestys

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys 17.–23.1.2018 ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2018 toimitetaan Ruoveden kunnankirjastossa, Urheilutie 4.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ensimmäisellä vaalikierroksella:
- ke–pe 17.–19.1.2018 klo 11.00–18.00
- la 20.1.2018 klo 11.00–14.00
- sunnuntaina 21.1.2018 ei äänestystä
- ma–ti 22.–23.1.2018 klo 11.00–18.00.

Mahdollisella toisella vaalikierroksella:
- ke–pe 31.1.–2.2.2018 klo 11.00–18.00
- la 3.2.2018 klo 11.00–14.00
- sunnuntaina 4.2.2018 ei äänestystä
- ma–ti 5.–6.2.2018 klo 11.00–18.00.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan samoina päivinä kuin ennakkoäänestys vaalitoimikunnan määrääminä päivinä ja kellonaikoina, jotka ilmoitetaan erikseen.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva, omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, mikäli kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kukaan muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää tässä yhteydessä.

Ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittaudutaan ti 16.1.2018 klo16.00 mennessä. Äänestäjä voi ilmoittautua samalla kertaa myös toisen vaalin kotiäänestykseen. Jos äänestäjä osallistuu vain toisen vaalin kotiäänestykseen, on hänen ilmoittauduttava siihen ti 30.1.2018 klo 16.00 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa Ruoveden kunnantalolta tai sen voi tulostaa oikeusministeriön vaalisivulta www.vaalit.fi/53108.htm. Lomake palautetaan täytettynä osoitteella: Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.
Myös puhelimitse voi ilmoittautua virka-aikana p. 044 787 1390. Ilmoittautumisen voi äänestäjän puolesta tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö.

Laitosäänestys

Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan määrääminä kellonaikoina. Laitoksissa, jotka ovat terveyskeskuksen vuodeosasto 1, Harjukoti, vanhainkoti Kotiranta, Ruhalakoti, Honkalakoti, ryhmäkodit Mäntylä ja Majakka, toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan niissä julkiaistavalla kuulutuksella. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätietoja äänestykseen liittyvistä asioista saa virka-aikana p. 044 787 1390 sekä oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi.

 

Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta