Vaalikuulutus: kuntavaalien 2017 äänestyspaikat


6.3.2017 - 9.4.2017


Äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Äänioikeutettu on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä.
Henkilö, jolla ei ole lainkaan henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Varsinainen vaalitoimitus toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00–20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:
- Kirkonkylän äänestysalue, Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6
- Murole-Pekkalan äänestysalue, Pekkalan koulu, Pohjantie 2
- Visuveden äänestysalue, Visuveden koulu, Alastalontie 1
- Väärinmajan äänestysalue, Kylätalo Tapiola, Hanhontie 10.

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.–4.4.2017 Ruoveden kunnankirjastossa, Urheilutie 4.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
- ke–pe 29.–31.3.2017 klo 11.00–18.00
- la 1.4.2017 klo 11.00–14.00
- sunnuntaina 2.4.2017 ei äänestystä
- ma–ti 3.–4.4.2017 klo 11.00–18.00.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä,
mikäli kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kukaan muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää tässä yhteydessä.
Kotiäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017. Äänestäjälle ilmoitetaan tarkka äänestysajankohta.
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan 28.3. klo 16.00 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa Ruoveden kunnantalolta tai voi tulostaa oikeusministeriön vaalisivulta (www.vaalit.fi/53108.htm).
Lomake palautetaan täytettynä os. Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.
Myös puhelimitse voi ilmoittautua virka-aikana numeroon 044 787 1390. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestys
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana.
Laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto 1, Harjukoti, vanhainkoti Kotiranta, Ruhalan-koti, Palvelutalo Honkalan palveluasunnot, ryhmäkodit Mäntylä ja Majakka) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan ao. laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätietoja äänestykseen liittyvistä asioista saa virka-aikana p. 044 787 1390 ja oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi.

Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta