Vaalikuulutus: ehdokashakemukset ja -ilmoitukset


22.2.2017 - 9.3.2017


Huhtikuun 9. päivänä 2017 pidettävissä kuntavaaleissa valitaan Ruoveden kunnanvaltuustoon 21 valtuutettua ja heille varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukainen lukumäärä.

Ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista niihin liittyvine asiakirjoineen on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 16.00.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri ottavat niitä vastaan kunnantalon valtuustosalissa ti 28.2. klo 15.00–16.00, os. Ruovedentie 30.

Vaalilain 38 §:n tarkoitetut oikaisut vaaliasiakirjoihin on tehtävä viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen klo 16.00. Oikaisut toimitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnantalolle, Ruovedentie 30.

Keskusvaalilautakunta