Siikakankaan pohjavesialueen selvitystyö valmis


21.2.2018 - 31.3.2018


Siikakankaan pohjavesialueelle on valmistunut maa-ainesten ja pohjaveden ottamista käsittelevä selvitystyö

Tiedote (pdf)

Siikakankaan pohjavesialueelle on laadittu maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma ja samalla on selvitetty pohjavesialueen soveltumista vedenhankintakäyttöön. Yleissuunnitelmassa osoitetaan maa-ainesten ottamiseen parhaiten soveltuvat alueet pohjaveden suojelu, maa-ainesvarojen kestävä hyödyntäminen sekä muut maa-ainesten ottamista mahdollisesti rajoittavat tekijät huomioon ottaen.

Selvitystyötä on koordinoinut Pirkanmaan ELY-keskus yhdessä Ruoveden kunnan kanssa. Selvitystyö on osa pro gradu -tutkielmaa, jonka on tehnyt Maiju Nylund Turun yliopiston geologian laitokselta.

Siikakankaan pohjavesialueen soveltuminen vedenhankintaan ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma on luettavissa täältä