Ruoveden pohjaveden suojelusuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt


5.9.2018 - 7.10.2018

 

Tiedote päivitystyön käynnistymisestä (pdf)