Rakennusvalvonta tiedottaa: laajarunkoisten rakennusten arviointi


13.4.2017 - 14.5.2017


Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisesta arvioinnista ( 300/2015) astui voimaan 1.4.2015.

Hallilain 1 §:ssä tarkoitetun rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot.

Rakennuksissa, joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot, tai siitä on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho, on rakenteellinen turvallisuus kuitenkin arvioitava viimeistään 1.4.2017.

Lisätietoa laista, lain soveltamisalasta tai lain ulkopuolelle jäävistä rakennuksista  sekä arviointiohjeista.

Lisätietoa myös: rakennustarkastaja  p. 044 787 1346.