Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus: henkilöstötietojen keruu käynnistyi


23.1.2017 - 10.3.2017


Yhteiset-projektiryhmän tiedote 19.1.2017.

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä henkilöstötietojen keruu alkoi torstaina 19. tammikuuta  tietoja luovuttavien organisaatioiden henkilöstöjohtajille pidetyllä toimeksiantotilaisuudella.
Tiedot kerätään nykyisten organisaatiorakenteiden mukaisesti ja palautetaan 10. maaliskuuta mennessä.

Yhteiset-projektiryhmä sai teemaryhmiltä torstaina valmistelun tilannekatsauksen.
Asukkaiden osallistumisen suunnitteluun liittyvä Näkökulmat ja osallistumisen foorumit -kartoitus on parhaillaan meneillään.

Maakuntastrategian alustava sisältörunko, jossa tulee olemaan vahva sote-tulokulma, liittyy konsernirakenteen ja johtamisen valmisteluun, laaditaan maalis-toukokuussa.
Ensimmäinen strategia pilotoi valmisteluprosessia.
Hahmotelma järjestäjäorganisaatiosta ja toimielinrakenteesta valmistuu helmikuussa. Hallintosääntö on työn alla maaliskuussa.

Hankinnat ja logistiikka -ryhmässä on noussut esiin ajatus, että maakunnan kannattaisi perustaa hankinta- ja logistiikkayhtiö. Aikaisessa vaiheessa tulisi myös tunnustella maakuntayhteistyötä ja ymmärtää maakuntaa laajempien kokonaisuuksien merkitys.

Hankintojen osalta halutaan selvennystä linjaukseen, että tukipalveluiden perustaminen yhdessä kuntien kanssa on mahdollista.
Myös kuntien halukkuus yhteistyöhön tulisi selvittää, esimerkiksi ruokahuollon ja siivouksen osalta.

Lisätiedot: muutosjohtaja Kari Hakari, p. 050 590 2197