Varhaiskasvatuspaikan hakeminen, esiopetus, kouluun ilmoittautuminen sekä aamu- ja iltapäivätoiminta 2018–2019


7.2.2018 - 23.2.2018


Lasten varhaiskasvatuspaikat 2018–2019

Ruoveden kunnalta 1.8.2018 vapautuvien lasten varhaiskasvatuspaikkojen hakuaika on 1.2.–23.2.2018. Haettavana ovat päiväkodin sekä ryhmä- ja perhepäivähoidon koko- ja osapäiväpaikat.

Hakulomakkeita saa Internetistä sekä varhaiskasvatustoimistosta, varhaiskasvatusyksiköistä ja perhepäivähoitajilta, joille lomakkeet voi myös palauttaa.
Varhaiskasvatuspaikkaa ensimmäistä kertaa hakevat palauttavat lomakkeet varhaiskasvatustoimistoon.

Varhaiskasvatushakemuksia otetaan vastaan myös mainitun ajan ulkopuolella.

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspaikkoja tulee hakea neljää kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista,
kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset säilyttävät paikkansa ilman uutta varhaiskasvatushakemusta. Heistä tulee kuitenkin täyttää tarkistuslomakkeet, jotka toimitetaan huoltajille kunkin varhaiskasvatusyksikön kautta.

Varhaiskasvatuspaikasta tulee kirjallinen päätös kotiin kesäkuun aikana.

Esiopetus lukuvuonna 2018–2019

Vuonna 2012 syntyneiden lasten koteihin lähetetään kirje, jonka liitteenä olevalla hakemuslomakkeella haetaan syksyllä 2018 alkavaan esiopetukseen sekä ilmoitetaan mahdollinen varhaiskasvatuksen tarve.

Koulutoimisto toimittaa hakemuksen varhaiskasvatuksen tarpeesta edelleen ao. varhaiskasvatuksen yksiköihin. Pyydämme ottamaan yhteyttä koulutoimistoon, mikäli esiopetuskirjettä ei ole tullut 10.2.2018 mennessä.

Esioppilaiden maksuton kuljetus järjestetään, jos kuljettava matka on yli kolme kilometriä. Hakemuslomakkeet tulee palauttaa 23.2.2018 mennessä koulutoimistoon.

Kouluun ilmoittautuminen

Syksyllä 2018 koulunsa aloittavien lasten (v. 2011 syntyneet) ilmoittautuminen ja tutustumispäivä pidetään koulujen ilmoittamina ajankohtina (koululta tulee henkilökohtainen kutsu).
Mikäli ilmoitettu päivä ei sovi, niin koulutoimistosta voi tilata ilmoittautumislomakkeen.
Samoin tulee menetellä, jos lapsi ei ole lv. 2017–2018 käynyt Ruoveden kunnan järjestämässä esiopetuksessa.
Kirjalliset hakemukset koulunkäynnin aloittamisen lykkäämisestä, 6-vuotiaana peruskoulun oppilaaksi pääsemisestä, koulunkäyntioikeudesta muuhun kuin lähikouluun tai toiseen kuntaan, tulee jättää koulutoimistoon 23.2.2018 mennessä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2018–2019

Iltapäivätoimintaa voidaan järjestää Kirkonkylän koululla, Pekkalan koululla ja Visuveden koululla.
Esiopetuksen ja 1. luokan oppilaille jaetaan huhtikuun aikana kysely aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeesta. Tiedustelukirjeen ja hakemuslomakkeen voi saada myös koulutoimistosta.

Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2018 mennessä koulutoimistoon.

Lisätietoja sivistysosastolta.

Sivistyslautakunta