Kuulutus: vaikuta vesiin


8.1.2018 - 9.7.2018

 

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus (pdf)