Kuulutus: maa-aineslupahakemus


12.5.2017 - 12.6.2017

 

Maa-aineslain (555/1981) mukainen lupahakemus koskien soran ja hiekan ottamista tiloilla Myllymaa ja Levonmäki (702-425-11-14, 702-425-11-15) Ruoveden kunnan Tuuhoskylässä:

kuulutus (pdf).