Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen


12.4.2017 - 30.4.2017

 

Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta on 12.4. vahvistanut kuntavaalien tuloksen. Valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valittiin seuraavat henkilöt:

Valittu
1. Neste, Jouni KESK
2. Kivi, Marko KOK
3. Kuutti-Selkee, Heidi KESK
4. Simula, Markku SDP
5. Härkönen, Mervi KOK
6. Viljanmaa, Anita RuoSit
7. Leppänen, Raimo VAS
8. Kaitajärvi, Merja KESK
9. Marttila, Virve KOK
10. Majala, Jukka KESK
11. Rinki, Paula SDP
12. Korppoo, Matti-Paavo KOK
13. Havanka, Pentti SitKP
14. Jokinen, Jyrki KESK
15. Pirttijärvi, Pekka RuoSit
16. Niemelä, Mikko VAS
17. Moisio, Antti KOK
18. Simonen, Hanna-Leena KESK
19. Koivunen, Päivi SDP
20. Kela, Taija KESK
21. Kärkelä, Irja KOK

Varalla
Kokoomus: 1. Pynnöniemi, Hanna, 2. Kiintonen, Jukka, 3. Nieminen, Usko, 4. Lahtinen, Janne, 5.Kontuniemi, Jali, 6. Sarvana, Eeva-Stiina.
Vasemmistoliitto: 1. Jokinen, Sinikka, 2. Rasinen, Riitta.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: 1. Koivunen, Tapio, 2. Lahtinen, Terhi SDP,  3. Kymäläinen-Rikkonen, Hanna.
Suomen Keskusta: 1. Rinkinen, Juha, 2. Koivunen, Anni, 3. Vaali, Tapio, 4. Koivunen, Hannu.
Sitoutumaton Kuntalaisten Parhaaksi yhteislista: 1. Haapala, Irja.
Ruoveden Sitoutumattomat yhteislista: 1. Bertling, Sirpa, 2. Kuivasniemi, Vuokko

Ruovedellä 12.4.2017
Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta

Valitusosoitus: vaalin tuloksesta voi valittaa Hämeenlinnan hallintooikeudelle
14 päivän kuluessa siitä, kun vaalin tulos on julkaistu.