Kunta-avustusta kylien kehittämiseen


9.2.2017 - 31.3.2017

logo_vari_web.png

Kylien kehittämiseen varattua kunta-avustusta voivat hakea kyläyhdistykset sekä muut kylän kehittämisestä kiinnostuneet paikalliset yhteisöt.
Kunta-avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka parantavat kylän elinvoimaisuutta ja kylien kehittymisedellytyksiä.

Jaettava summa yht. 24 000 €, hakuaika päättyy 31.3.2017.

Kylien kehittämisen kunta-avustusten jakokriteerit

Valintaperusteet:
-    miten hyvin hanke palvelee kylän yhteisöllisyyttä
-    mikä on kylän/kyläläisten oma panos hankkeessa
-    hankkeen merkitys kylälle
-    hankkeen tulosten tasapuolisuus
-    ympäristönsuojelulliset näkökohdat.

Hakemuksesta tulee ilmetä:
1)    hakevan yhteisön yhteystiedot ja vastuuhenkilöt
2)    hankesuunnitelma
3)    hankkeella tavoitellut tulokset
4)    haettava summa ja sen käyttötarkoitus
5)    miten hankkeesta raportoidaan kunnalle.

Hakemukset toimitetaan Kunnantalolle, Ruovedentie 30, viimeistään 31.3.2017 mennessä.  Kuoreen merkintä: Kylien kehittäminen.
Lisätiedot: Seppo Laukkanen, p. 044 787 1304, seppo.laukkanen@ruovesi.fi.