Jäteastioiden ja lietteiden tyhjennyshinnat 2018


14.12.2017 - 30.4.2018

Pirkanmaan Jätehuolto

Tiedote 22/17
14.12.2017

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 13.12. kokouksessa jätetaksan ja lietetaksan vuodelle 2018.
Taksat koskevat Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakuntaa (liete: ei Nokia).

Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshintoja on tarkistettu kuljetuskustannusten muutoksiin perustuen. Esimerkiksi sekajäteastian (240 litraa) tyhjennys maksaa kunnasta riippuen 4,53–6,63 €/tyhjennys ja biojäteastian 3,72–6,20 €/tyhjennys. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat Suomen Kiinteistöliiton tekemän Indeksitalo-vertailun mukaan Pirkanmaan Jätehuollon alueella maan edullisimmat.

Aluejätepisteitä käyttävien vakinaisen asuinkiinteistöjen vuosimaksu on 110,17 €, yksin asuvan 73,53 € ja vapaa-ajan kiinteistön 61,45 €.
Kartongin, lasipakkausten ja metallin keräyshinnat pysyivät ennallaan. Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa maksuttoman metallin ja lasipakkausten keräyksen kiinteistöille, joilla on sekajäte ja biojäte.

Myöskään sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyshintoihin ei tullut suuria muutoksia. Lietteen kuljetusmaksut pysyvät ennallaan, ja ovat samat kaikissa toimialueen kunnissa. Lietteen käsittelymaksut ovat kuntien vesilaitosten vastaanottomaksujen mukaisia. Sakokaivojen ja pienpuhdistamojen käsittelymaksut ovat 2,44–23,75 €/kuutio ja umpikaivojen 2,11–9,92 €/kuutio.

Pientuojahinnat jäteasemilla ja jätteenkäsittelykeskuksissa pysyvät ennallaan. Maksutta jäteasemille ja -keskuksiin voi tuoda kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita sekä lajiteltuja hyötyjätteitä (paperi, kartonki, metalli, lasipakkaukset).

Hinnat julkaistaan vuodenvaihteessa Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilla www.pjhoy.fi/hinnat

Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
talouspäällikkö Jarkko Nissinen, puh. 040 704 0089
tekninen päällikkö Timo Varsala, puh. 050 338 2463