Hyvinvointikysely kuntalaisille


22.2.2017 - 31.3.2017

 

Tervetuloa vastaamaan kuntalaisille suunnattuun hyvinvointikyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on selvittää kuntalaisten kokemaa hyvinvointia lasten, nuorten, lapsiperheiden, työikäisten ja ikäihmisten näkökulmasta.
Kunnan hyvinvointiryhmä hyödyntää kyselyn tuloksia laadittaessa uudelle valtuustokaudelle terveydenhuoltolain mukaista Hyvinvointikertomusta. Vastaukset tehdään nimettöminä ja vain hyvinvointiryhmä käsittelee vastauksia.

Kehitetään palveluita yhdessä!

Pääset vastaamaan kyselyyn suoraan tästä linkistä.