Hoitoon pääsy terveyskeskuksessa


18.5.2017 - 18.6.2017


Potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen joko puhelimitse tai käymällä terveysasemalla.
Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun).

Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa).
Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.
Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta.

Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).
Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema T3
Tammikuu
2017
T3
Helmikuu
2017
T3
Maaliskuu
2017
T3
Huhtikuu
2017
T3
Toukokuu
2017
T3
Kesäkuu
2017
Virrat 24 5 5,5 15,5 6,3  
Ruovesi 20 27 9 10,5 8,5  
Virrat, hammashoitola 51 59 63 64 67  
Ruovesi, hammashoitola 17,5 20 21 32 17,5