Haettavana talousjohtajan virka


23.3.2017 - 31.3.2017


Ruoveden kunta julistaa haettavaksi

TALOUSJOHTAJAN VIRAN

Talousjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan taloushallintoa kokonaisuudessaan sekä vastata kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa talouden suunnittelusta ja rahoitushuollosta.

Talousjohtaja toimii hallinto- ja talousosaston osastopäällikkönä ja kuuluu kunnan johtoryhmään.
Lisäksi tehtäviin sisältyvät kunnanjohtajan viran sijaistaminen ja varahenkilönä toimiminen sekä kunnan henkilöstöasioiden hoito ja palkka-asiamiehen tehtävät.
Talousjohtaja vastaa myös kunnanhallituksen alaisesta valmistelutyöstä sekä toimii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä.

Muodollisena kelpoisuusvaatimuksena tehtävään vaaditaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta kuntatalouden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä henkilöstöasioiden hoidosta. Arvostamme kehittämisotetta sekä hyviä vuorovaikutus-, esimies- ja johtamistaitoja.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoiveineen tulee toimittaa 31. maaliskuuta klo 16.00 mennessä osoitteella:
Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi (kuoreen merkintä ”talousjohtaja”),tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ruovesi.fi (aihekenttään maininta ”talousjohtaja”).

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, p. 044 787 1300, eeva.kyronviita@ruovesi.fi, ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Lehminiemi, p. 050 5261 191, juha-pekka.lehminiemi@ruovesi.fi.