Haetaan: vesihuoltolaitoksen hoitaja


18.5.2018 - 6.6.2018

 

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos hakee työntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Vesihuoltolaitoksen hoitajana vastaat jätevedenpuhdistamoiden sekä talousvesilaitosten toiminnasta
yhdessä muiden hoitajien kanssa.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa jätevedenpuhdistamon ja vesilaitosten monipuoliset käytön ja valvonnan tehtävät,
laitoksen ja koneiden kunnossapidon ja kiinteistönhuollon tehtäviä
sekä viemäri- ja vesijohtoverkoston rakennus- ja saneeraustyöt.

Vesihuoltolaitoksen hoitajan tehtäviin kuuluu myös varallaolo yhdessä kunnan tilakeskuksen henkilökunnan kanssa.

Tehtävässä menestymisen kannalta olennaista on tekninen peruskoulutus tai vastaavat taidot
prosessi-, kone-, metalli-, sähkö-, LVI-, automaatio- tai kunnossapitoalalta, valmius työskennellä monipuolisesti
eri tehtävissä sekä tietotekniset perusvalmiudet.
Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Työssä noudatetaan kunnallista teknisen henkilöstön työehtosopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lähetä työhakemuksesi 6.6.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Ruoveden kunta, tekninen osasto, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
tai sähköisesti kirjaamo@ruovesi.fi.

Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Stefan Hirvelä, p. 044 787 1341.