Avustukset Suomi 100 -tapahtumiin


20.1.2017 - 31.3.2017

 

Ruoveden kunta   tulkee paikallisia yhdistyksiä, seuroja  ja yhteisöjä Suomi 100 vuotta -tapahtumien järjestämisessä.

Jaettava summa 20 000 €.
Hakuaika 20.1.–31.3.2017.

Hakijakriteerit
- tapahtuman järjestäjä on yhdistys, seura, yhteisö (ei yksittäinen henkilö)
- tapahtuman pitää kohdentua suuremmalle joukolle kuntalaisia
- tapahtuman pitää liittyä jollain tavalla Suomen menneisyyteen, nykyisyyteen tai sen tulevaisuuteen.

Valintaperusteet
- tapahtuman sisältö
- tapahtuman ajankohta (ei pelkästään kesä 2017)
- tapahtuman kohderyhmä
- haettava avustuksen määrä

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi
1) hakevan yhteisön yhteystiedot ja vastuuhenkilöt
2) tapahtuman kohderyhmä
3) tapahtuman sisältökuvaus, ajankohta ja paikka
4) haettava summa ja sen käytön perusteet
5) selvitys miten tapahtuma liittyy Suomen menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen
6) miten tapahtumasta raportoidaan kunnalle tapahtuman jälkeen.

Mikäli rahaa jää käyttämättä, haku uusitaan syksyllä.

Hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Kunnantalolle, Ruovedentie 30. Kuoreen merkintä Suomi 100v.Valinnan suorittaa kunnan johtoryhmä ja lopullisesti niistä päättää kunnanhallitus.