Avoinna: yhdyskuntatekniikan päällikön virka


24.10.2017 - 14.11.2017

 

Ruovesi on 4500 asukkaan luonnonläheinen kunta Pohjois Pirkanmaalla

Ruoveden kunnan tekninen osasto hakee yhdyskuntatekniikan päällikköä vakinaiseen virkasuhteeseen 1.1.2018 alkaen. 

Yhdyskuntatekniikan päällikkönä vastaat kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta, kunnan omistamien katu-, tie- ja yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta, tielautakunnan esittelijän tehtävästä sekä ulkoalueiden hoidosta.

Kunnan hallintosääntö määrää yhdyskuntatekniikan päällikön virkatehtävät seuraavasti:
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

 1.  toimii vesihuoltolaitoksen johtajana
 2. toimii ulkoalueyksikön esimiehenä
 3. vastaa kunnan omistaman katuverkoston ja liikennöityjen alueiden kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta
 4. valitsee vesihuoltolaitoksen ja ulkoalueyksikön henkilökunnan
 5.  määrää ja maksuunpanee vesihuoltolaitoksen käyttömaksut
 6. toimii kunnan toimesta tehtävien kunnallisteknisten hankkeiden vastaavana työnjohtajana ja turvallisuuskoordinaattorina
 7. toimii urakoitavien kunnallisteknisten töiden rakennuttajana, paikallisvalvojana ja turvallisuuskoordinaattorina
 8. valmistelee ja hyväksyy kunnan puolesta taksan mukaiset vesihuoltolaitoksen liittymissopimukset
 9. päättää luvan antamisesta johtojen ja laitteiden sijoittamiseen kunnan omistamalle maalle lukuun ottamatta sähkölain mukaisia sähkölaitoksen runkojohtoja
 10. dustaa kuntaa katualueen haltuunottokatselmuksessa
 11. päättää tilapäisen liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta kunnan hallinnoimille alueille
 12. päättää toimialansa hankinnoista ja sopimuksista 10 000 euroon saakka
 13. toimii teknisen johtajan, toimistorakennusmestarin ja kiinteistöpäällikön sijaisena.

Koulutuspohjasi tulee olla tehtävään soveltuva.
Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Työssä noudatetaan kunnallista teknisen henkilöstön virkaehtosopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lähetä työhakemuksesi palkkatoivomuksineen 14.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Ruoveden kunta, tekninen lautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
tai sähköisesti kirjaamo@ruovesi.fi.

Lisätietoja antavat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jyrki Jokinen, p. 050 516 8624 tai tekninen johtaja Harri Apell, p. 044 787 1340.